Fastpris IT

For noen av våre kunder har vi overtatt all risiko med IT-systemene. Disse betaler da en fast pris for servere og PC'er, og vi sørger for at alt er i orden til enhver tid. Skjer det noe uforutsett så er vi på stedet med en gang uten at det koster kunden noe ekstra. Fast pris for topp kvalitet!


Driftsbesøk

I våre avtaler om driftsbesøk møter vi opp til fastsatte tider en gang i måneden og utfører forefallende arbeid hos kunden. Vi kontrollerer systemene i henhold til en fastlagt plan og sjekkliste utarbeidet i samråd med kunden.

Her betaler du for medgått tid og ingenting annet. I tillegg får du gratis telefonsupport i arbeidstiden!