Diode kjøper Datakvalitet AS

Diode kjøper Datakvalitet AS

Datakvalitet har fått samme nord-norske eier som Diode AS, Emil Rakoczy. Med Datakvalitet på laget så styrkes begge selskaper betraktelig. Konsernet øker sin omsetting til 27 MNOK og får til sammen 17 ansatte. Vi er betydelig mer robuste både finansielt og kompetansemessig.

 Hvem er datakvalitet?

Datakvalitet AS leverer programvare og rådgivning innen kvalitetsstyring, versjonskontroll, KS-dokumentasjon, avvikssystemer, risikostyring / analyser, kvalitetsrevisjoner, med mer. Systemene brukes innen alt av kvalitetsstyring, slik som for eksempel HMS-arbeid og vernerunder, ISO-sertifiseringer, GDPR og liknende.
Kundene er alt fra mindre bedrifter til store nasjonale aktører som Statens Legemiddelverk, Torghatten og Troms Fylkeskommune med flere.

Hva betyr dette for deg som kunde hos Diode AS?

Dette er bare positivt. Du får flere solide tjenester fra din IT leverandør og vi kan bistå deg sterkere også på ledelsesoppgaver. Vi leverer allerede alt fra hardware via sky-tjenester til rådgivning (GDPR og prosjektledelse, forretningsjus, økonomi) i dag. Nå som vi styrkes også innen kvalitetsstyring så blir vi en enda mer komplett leverandør for deg.