GDPR er utsatt til 01.juli 2018

GDPR er utsatt til 01.juli 2018

Som flere medier melder i disse dager så er de nye personvernreglene, GDPR, utsatt med litt over en måned.
Årsaken er kanskje ikke, som mange tror, treghet i Norge, men heller en liten kuriositet i det lille landet med 37.000 innbyggere, Lichtenstein. I dette lille landet har de en lov som sier at de har en måneds frist for den som vil kreve folkeavstemning.
For Norge er det ikke aktuelt å implementere dette som Norsk Lov før dette er innført i EØS-avtalen.

Bør jeg også utsette?

Nei, vår soleklare anbefaling er at din bedrift jobber med å komme snarest mulig ajour med de nye reglene. Det er ikke slik at dette blir utsatt veldig lenge. Det er konsensus i hele Europa om de nye reglene.

Hva hjelper Diode med?

Sammen med bedriften gjør vi en analyse slik at vi kan identifisere hvor det kan være persondata som berøres. Når dette arbeidet er gjort vil vi sammen med bedriften sette opp rutiner og instrukser som er tilpasset bedriften. Sluttproduktet vil være en «Personvern-håndbok» som skal brukes aktivt i bedriftens hverdag.

Når har Diode tid til å hjelpe oss?

Ta kontakt så finner vi tid!