Ishavskraft valgte Diode AS

Ishavskraft valgte Diode AS

Ishavskraft02

GDPR, eller personvernlovgivningen, er på alles lepper om dagen og det med god grunn. Mange kan knapt huske lovendringer som får så stor påvirkning på alle bedrifter i Norge, uansett bransje.
Ishavskraft er Nord-Norges største kraftleverandør. De leverer strøm til nesten 100.000 kunder og har store mengder data lagret.

«Å yte beste service samt ivareta kundene våre sine rettighetene betyr alt for oss, derfor har de nye personvernreglene fått høyeste prioritert,» sier Gunn Tove Bjerkan, Markedssjef privat.

Vellykket seminar om personvern

Diode arrangerte seminar om de nye endringene oktober 2017. Der deltok Gunn Tove sammen med 80 andre representanter fra ulike bedrifter i Tromsø. Det var her Ishavskraft så at løsningen på utfordringene kanskje ikke var så langt unna.

«Vi fikk et meget positivt inntrykk av Emil og Diode under foredragene og i samtaler etterpå. Diode fremstår som et kompetent selskap som leverer kvalitet og substans. Det er derfor en samlet ledergruppe nå har engasjert Diode», sier markedssjefen i Ishavskraft.

Å yte beste service samt ivareta kundene våre sine rettighetene betyr alt for oss, derfor har de nye personvernreglene fått høyeste prioritert

Gunn Tove Bjerkan, Markedssjef privat

Vi i Diode er svært stolte over at Ishavskraft, som er en betydelig aktør i Nord-Norge, ser verdien av vårt arbeid. Sammen med Ishavskraft har vi jobbet for å identifisere og kartlegge utfordringene og hva som må gjøres for å tilfredsstille de nye kravene.

«Det er svært viktig for oss at Ishavskraft sitter igjen med noe mer enn en god rapport etter endt prosjekt. Det må leveres håndfast og konkret merverdi for kunden.», sier Emil Rakoczy, Adm. Dir. i Diode.

«Det at Ishavskraft har vært tidlig ute med å tilfredsstille de nye reglene viser en seriøsitet som kundene nok setter stor pris på. At Ishavskraft er blant de beste i klassen på personverntilpasningen verdsetter jeg stort som privatkunde selv.», sier Emil Rakoczy.

Vi fikk et meget positivt inntrykk av Emil og Diode under foredragene og i samtaler etterpå.
Diode fremstår som et kompetent selskap som leverer kvalitet og substans. Det er derfor en samlet ledergruppe nå har engasjert Diode.

Gunn Tove Bjerkan, Markedssjef privat

Store hull hos mange

For de fleste bedrifter er behovet for å kartlegge dagens situasjon, arbeidsprosesser og systemer en omfattende jobb. Å legge en plan for å møte de nye reglene kan legge bånd på stor interne ressurser, og da er det ofte billigere å få en erfaren leverandør til å effektivisere arbeidet. Å la være kan få store økonomiske konsekvenser.

Diode har vært tidlig ute. Vi tilbyr løsninger som inkluderer både rådgivning og implementering av nødvendige rammeverk.

Ønsker du å få hjelp av oss, kontakt oss for en uforpliktende prat.