Nasjonal sikkerhetsmåned: Cybersikkerhet vil skille vinnerne fra taperne

Nasjonal sikkerhetsmåned: Cybersikkerhet vil skille vinnerne fra taperne

Nasjonal sikkerhetsmåned

Hva er Nasjonal sikkerhetsmåned?

Dette er en årlig kampanje (fra NorSiS, Norsk senter for informasjonssikring) i oktober. Formålet er å øke kunnskapen om digital sikkerhet i den norske befolkningen.

Årets tema

Temaet for 2019 er ny teknologi og nettvett. Dette er den samme kampanjen som er koordinert i hele Europa av ENISA.

NY TEKNOLOGI

Hva er ny teknologi? Det er fantastisk. Det er stadig flere enheter som kobler seg på nett og utviklingen gir stadig flere muligheter til å drive bedrifter mer effektivt og dermed skaffe seg konkurransefortrinn. Det beste er at alt kan vises i telefonen slik at du har siste info tilgjengelig. Samtidig gir alle disse mulighetene også flere potensielle inngangsporter for datakriminelle. Endepunktsikring blir viktig. Det samme er bevissthet rundt hvilket nettverk du er koblet opp på.

NETTVETT

Ikke bli det svakeste leddet i IT-sikkerhet. Vær bevist på din egen bruk av data og hvordan du  aksesserer denne. Søk råd hos din IT-leverandør slik at du kan få hjelp til å gjøre gode valg.

Dette gjør du

Ta kontakt med oss. Ikke la dine bekymringer for datakriminelle hindre deg i å ta del i utviklingen. Vi i Diode AS jobber aktivt med ny teknologi, både internt og for mange av våre kunder. Ved å bruke gode sikkerhets produkter fra blant annet Fortinet og SentinelOne sørger vi for at du er trygg.

I hele oktober har vi ekstra gode priser på IT sikkerhet.

Ved å bruke gode sikkerhetsprodukter fra oss i Diode så er du trygg.

Finansavisen (21.09.2019):

Cybersecurity vil skille vinnerne fra taperne de neste 2 årene

Skjermdump: www.finansavisen.no, skrevet av: Hermon Melles i Bing Hodneland advokatselskap DA.

Syv av ti norske virksomheter opplevde målrettede cyberangrep i 2018. Cyberangrepet på Norsk Hydro mars 2019 kostet alene virksomheten opptil 450 millioner kroner. Dette beløpet er ikke medregnet tapet av renommé og reduksjonen i aksjeverdi på Oslo Børs.

Ledelsens ansvar følger blant annet av aksjeloven og det alminnelige uaktsomhetsansvaret domstolene har etablert. Det kan være uaktsomhet av ledelsen, dersom et sikkerhetsbrudd finner sted som kunne ha vært avverget med tiltak ledelsen burde ha iverksatt. Aksjonærenes tap som ikke kan rettes mot selskapet, kan dermed rettes mot personene i ledelsen som kunne forhindret skaden.

En konkurransefordel

IT-sikkerhet, å være eller ikke være

Sitatene fra artikkelen over taler sitt språk. Vi kan ikke være mer enig i artikkelforfatteren som konkluderer med at de som har fokus på IT-sikkerhet vil ha et konkurransefortrinn. For noen kan være eller ikke være.

Tilbud i oktober

Alt i en - okt2019

Vår alt-i-en pakke fra Fortinet gir deg både brannvegg og trådløsdekning i en boks. Perfekt for dere med 1-5 brukere med ikke alt for mange kvadrat å fordele dere over.

Oktoberkampanje_B_II

Et godt og stabilt nettverk er noe forventer på lik linje som at det er strøm i stikkontakten. Dessverre ser vi for ofte at noen prøver seg med «lettvint-løsninger». Dette er både ustabilt og ikke minst svært utrygt. Gjør deg selv en tjeneste, kjøp nettverk som en tjeneste fra oss, Network as a Service (NaaS).

I denne pakken får du:

Brannvegg, switch, to trådløspunkt

  • Alle nødvendige lisenser
  • Hardware
  • Drift og vedlikehold
Oktoberkampanje_C

Endepunktsikring er stadig viktigere i en verden da flere og flere jobber på ulike enheter. Med vår sikkerhetspakke får du full kontroll over enhetene og med markedet kanskje beste antivirus/antimalware program. Er du ny kunde på dette og takker ja til produktet i oktober får du 6 måneder gratis!

 kONTAKT MEG OM DETTE TEMAET