Rådgivningstjenester mot den nye personvernloven | Diode AS

Rådgivningstjenester mot den nye personvernloven

GDPR_Diode_MAIN_TXT

Omfattende ringvirkninger

25. mai 2018 trer en ny personvernlovgivning (GDPR) i kraft i Norge. Fortsatt er det mange bedriftseiere og ledere som fremdeles ikke vet hva dette vil bety for deres virksomhet.

GDPR er en ny lov som berører virksomhetens behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes det opplysninger om en fysisk person. Det er altså nok å ha en e-post i bedriftens e-postarkiv som omtaler en ansatt eller en kunde så rammes det av den nye lovgivning. Et enkelt eksempel, som alle bedrifter kan relatere seg til, er ansattregisteret. Dette registeret vil være gjenstand for innsynsbegjæring og slettebegjæring fra tidligere og eksisterende ansatte.

Hva kan trigge lovverket i din bedrift? En kunde, eller ansatt, leverer begjæring om innsyn på e-post. Da har du 72 timer på deg til å levere ALT dere har lagret som kan relateres til denne personen.

Bedriftene må ha en oversikt over hva slags data som behandles, hva som skal skje når data kommer på avveie og hvor stor sannsynlighet det er for at data kommer på avveie. Det er strenge krav til varslingsplikt. Ikke minst må man både ha innhentet og kunne dokumentere samtykke fra absolutt alle man oppbevarer personopplysninger om.

Det er nye krav til oppbevaring og sikring av data, dokumentasjonsplikt, samsvarserklæringer, internkontroll og revisjon.

Dette kan vi i Diode AS ta oss av for deg. Vi har jobbet lenge med den nye lovgivningen og bistår i dag allerede flere store regionale og nasjonale kunder.

Er du usikker på om bedriften din behandler data på en riktig måte bør du ta kontakt med oss. Sanksjonene ved brudd på lovgivningen strekker seg oppad til administrative bøter på 200 millioner kroner eller 4% av global brutto omsetning.

Diode tilbyr:

• Kartlegging og rådgivning på GDPR.
• Utarbeidelse av dokumentasjon og rammeverk.
• Kurs og opplæring.
• Egenutviklet programvare for håndtering av GDPR i virksomheten.

Kontakt meg om dette