DiodeBOX | Diode AS

DiodeBOX

DiodeBOX

Har du kun behov for å kunne lagre dine filer trygt, ha de lett tilgjengelig og slippe å tenke på backup? Hvis du kan svare JA på noe av dette så er DiodeBOX alternativet for deg.

DiodeBOX er vårt alterternativ til DropBox, OneDrive og lignende løsninger.

Derfor skal du velge DiodeBOX
  • Filene lagres i Norge
  • Vi kjører sikker backup av alle dine filer
  • Du har en norsk leverandør å forholde deg til
  • God support
  • Du følger automatisk flere av de nye forskriftene om personvern (GDPR)
diodebox

Kontakt meg om dette