On-site drift

ON-SITE DRIFT

Fortsatt er det noen bedrifter som, av ulike årsaker, ikke kan eller ønsker å flytte ut i vår sky. For dere har vi også et godt og gunstig alternativ, on-site drift.

Med on-site drift fra oss får du besøk av oss en minimum en gang i måneden. Vi sjekker da at alt er som det skal. Vi sikrer backup og tar denne med ut av lokalet om du ønsker dette.

Våre service teknikere har mange års erfaring og løser det meste innen den faste oppsatte tiden som er beregnet for deg. Dette gir deg forutsigbare kostnader og trygghet om at dine data er godt ivaretatt.

Om ønskelig kan vi også legge til rette for leasing.

ON-SITE DRIFT PASSER FOR DE
  • som må/ønsker en server lokalt
  • som ønsker å være sikker på at ting bare fungerer
  • som vil ha en profesjonell part som kan hånd om din IT